KOMUNIKATY


 

ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE LEKCJI ON- LINE

Przygotowanie do lekcji online:

 1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego, włączonego telewizora itp).

 2. Pamiętaj, że podobnie jak w filmach ważny jest też „drugi plan”. Zadbaj, aby w kadrze za Twoimi plecami panował porządek.

 3. Jeśli masz, przygotuj słuchawki - wystarczą te od telefonu - podłącz je.

 4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali podczas jej trwania.

  5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.

  6. Grupę na ZOOM organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. Sprawdź, jaki jest kod dołączenia do spotkania. Możesz przyłączyć się kilka minut przed planowanym czasem. Pamiętaj, że twoja nazwa użytkownika musi pozwolić nauczycielowi na zidentyfikowanie ciebie – jeśli nie chcesz podawać pełnych danych- może to być twoje imię i pierwsza litera nazwiska. Niedozwolone jest używanie szyfrów i dziwnych nazw.

 

Podczas zajęć:

Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się
(i tym samym nie była nudna), należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 

 1. Wyłącz Twój mikrofon na platformie (znajdź symbol mikrofonu i kamery, jeśli któryś
  z nich klikniemy i zostanie przekreślony; czerwona linia oznacza to, że wyłączyliśmy mikrofon = nie słychać nas lub obraz = nie widać nas).

 2. Jeżeli chcesz się zgłosić np. do odpowiedzi możesz to zgłosić w umówiony przez nauczyciela sposób. Jeśli nauczyciel udzieli ci głosu, wtedy ponownie kliknij symbol mikrofonu aby wszyscy Cię mogli usłyszeć.

 3. Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).

 4. Pamiętamy o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia.

 5. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji.

 6. Jeśli chcesz o coś zapytać lub zgłosić problem możesz użyć opcji chatu. Pamiętaj jednak, że nie służy on do swobodnych pogawędek z kolegami – na to będziesz mieć czas na tzw. przerwie.

 7. Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojnie na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie wstajemy z miejsca itp.)

 8. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
  - słuchamy osoby mówiącej,
  - zgłaszamy chęć odpowiedzi,
  - nie przerywamy sobie nawzajem,
  - odnosimy się do siebie kulturalnie,
  - dajemy sobie prawo do popełnienia błędu - bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.

 9. Nie nagrywamy lekcji w całości ani jej fragmentów. Jest to niezgodne z prawem.

 10. Po skończonej lekcji nauczyciel może wam dać kilka minut na rozmowy z kolegami, podobnie jak to robicie na przerwie szkolnej. Pamiętajcie, że nie zwalnia was to od kulturalnego zachowania.


Liczymy, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje online będą ciekawym
i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla innych uczniów jak i nauczycieli.

Co w razie kłopotów technicznych?

 1. Zachowaj spokój, nie krzycz: „nic nie słyszę”, „nic nie widzę” itp. Niestety trudno będzie nauczycielowi w czasie trwania lekcji udzielić ci wsparcia technicznego. Możesz napisać o swoich problemach po skończonych zajęciach lub poprosić o poradę nauczyciela informatyki lub twojego dostawcę Internetu (jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy łącza internetowego).

 2. Jeżeli masz częsty problem z brakiem obrazu lub dźwięku sprawdź szybkość swojego Internetu: https://www.speedtest.net/

 3. Pamiętaj, NIEOBECNOŚĆ należy usprawiedliwić wysyłając wiadomość do nauczyciela np. przez VULCAN.

 

 

KOMUNIKAT

Od 18 listopada 2020 r. zapraszamy uczniów klas 4-8 na konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

Nauczyciel

Dzień i godzina

Przedmiot

Barbara Siedlecka

Piątek

Godzina 13.35 -14.20

Język polski

Michał Szewczyk

Środa

Godzina 15.15-16.00

Matematyka

Justyna Jakubowska

Piątek

Godzina 14.30 -15.15

Język angielski

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV -  VII

 

Nauczyciel

Dzień i godzina

Przedmiot

Barbara Siedlecka

Piątek

godzina 14.30-15.15

Język polski

Jerzy Serafin

Poniedziałek

15.00- 15.45

Matematyka/ geografia/chemia

Justyna Jakubowska

Wtorek

godzina 15.05- 15.50

Język angielski

Małgorzata Bystrzyńska

Poniedziałek

godzina 14.30-15.15

Historia/przyroda

Aleksandra Chmielecka

Środa

godzina 7.30 – 8.00

Fizyka

Marika Jędrzejewska

Czwartek

godzina 16.30 – 17.00

Biologia

Marzena Siedlecka

Poniedziałek

godzina 15.00- 16.00

Informatyka/technika

Aldona Maryniak

Środa

godzina 15.20 – 16.05

Plastyka

Barbara Nowak

Wtorek

godzina 15.00-15.45

Muzyka

Ryszard Nowak

Piątek

godzina 7.30-8.00

Doradztwo zawodowe

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KONSULTACJI

 1. Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Tylko te osoby mogą uczestniczyć w konsultacjach.
 2. Zgłoszenia na konsultacje powinno zawierać problem wymagający rozwiązania w toku konsultacji przez nauczyciela i ucznia.
 3. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 4. Nauczyciel dokumentuje przeprowadzenie konsultacji w odrębnym dokumencie – rejestrze konsultacji. Odnotowuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 5. Nauczyciel podczas konsultacji dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.
 6. Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów klas VIII uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone w podstawie programowej dla II etapu edukacji.

 

 

 

Zapraszamy rodziców na wywiadówkę śródroczną on-line wg poniższego harmonogramu:

 

 

                                                       

KLASA

DATA I GODZINA WYWIADÓWKI

 

I

 

18.11.202 r. godzina 16.00

 

 

II

 

 

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

III

 

 

18.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

 

IV

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.30

 

 

 

V

 

 

20.11.2020 r. godzina 16.00

 

 

 

VI

 

 

19.11.2020 r. godzina 18.00

 

 

 

VII

 

 

19.11.2020 r. godzina 16.00

 

 

 

VIII

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

 

  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Wszystkie informacje dotyczące pracy zdalnej przekazywane będą poprzez e-dziennik.

Prosimy o systematyczne kontrolowanie wiadomości.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”