KOMUNIKATY

Zarządzenie nr 22/2016Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszyniez dnia 19.09.2016 r.w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnychNa podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2002 Nr 46 poz. 432)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

  1. 31 października 2016 r.

  2. 22 grudnia 2016 r.

  3. 2 maja 2017 r.

  4. 1 czerwca 2017 r.

  5. 16 czerwca 2017 r.

  6. 21 czerwca 2017 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych. Nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………….................................

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszynie wyrazili wdzięczność
Powstańcom Warszawskim
wysyłając kartkę za poświęcenie i oddanie sprawie niepodległości Ojczyzny.
Powstańcy są wzorem patriotyzmu, miłości i wiary w lepszą przyszłość.
Z wielkim szacunkiem odnosimy się do wartości, które swoją postawą reprezentowali i chcemy w dalszym ciągu kultywować
dla naszego wspólnego dobra.
Jesteśmy z Was dumni.

Drodzy Uczniowie!

 

 

Pragniemy Was poinformować, iż dnia 11.10.2016 r. ok. godz. 10.00 nasza szkoła przeprowadzi "telekonferencję" łącząc się z Peru, państwem w Ameryce Południowej. Będzie to lekcja przyrody na żywo, będziemy rozmawiali z profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem, prowadzącym aktualnie w tym miejscu badania.

Odbędziemy odległą podróż, a szkoła nasza zbliży się do świata, doświadczy radości w procesie nauczania, rozwinie swoje zainteresowania i podniesie kompetencje w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz informacyjno- technicznych.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy

Uczniów i Rodziców

na uroczyste rozpoczęcie

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

które odbędzie się dnia 1 września 2016 roku ( czwartek)

Plan uroczystości:

- godz. 8.00 Msza Święta,

- godz.9.00 akademia w szkole

autobus w Konradowie o godz. 7.05
odwóz ok. godz. 10.00-10.00

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”